Home nezávislost
Nezávislost

Naše společnost se zabývá různými oblastmi spojenými s podnikáním našich klientů. Vzhledem k tomu, že nám záleží na naší pověsti a protože základem této pověsti je dodržování přijatých standardů, není možné poskytovat současně jednomu subjektu služby, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Proto neposkytujeme současně jednomu klientovi kombinaci služeb audit účetní závěrky a vedení účetnictví

V případě zájmu o kolidující služby doporučujeme obrátit se na naše partnery.