Home spolehlivost
Spolehlivost

V oblasti podnikání není nic horšího, než nedodržet danou dohodu či termíny. Proto zásadně v rámci smluvního vztahu v jakékoliv námi poskytované oblasti služeb pečlivě analyzujeme požadavky zákazníka a podle toho plánujeme naši činnost. Následně dohodnuté termíny pak za každých okolností dodržujeme.

Můžete se tedy spolehnout, že

  • k Vaší účetní závěrce budete mít vyjádření auditora včas
  • Vaše mateřská společnost obdrží veškeré podklady v určeném termínu

Smlouvy uzavírané s našimi klienty vždy obsahují doložky zaručující klientům včasné dodání dohodnutého plnění a současně i vyrovnání pro případ, že se tak z nějakého důvodu nestane.